Komisja Nauk o Życiu rozpoczęła działalność 21 kwietnia 2016 r.

Skład Komisji obejmuje 24 osoby. Członkami są naukowcy reprezentujący Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badania Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

prof. dr hab. n. wet. Dariusz SKARŻYŃSKI – przewodniczący;

prof. dr hab. n. wet. Andrzej KONCICKI - zastępca przewodniczącego;

prof. dr hab. n. med. Jolanta MAŁYSZKO - zastępca przewodniczącego;

prof. dr hab. Katarzyna MAJEWSKA – sekretarz;

prof. dr hab. n. med. Jerzy PAŁKA - członek Prezydium;

dr hab. Izabela ŚWIĘCICKA, prof. nadzw. UwB - członek Prezydium.

 

Członkami Komisji są:

prof. dr hab. Włodzimierz BEDNARSKI, czł. koresp. PAN;

dr hab. Iwona CIERESZKO, prof. nadzw. UwB;

prof. dr hab. Andrzej CIERESZKO;

prof. dr hab. n. wet. Jerzy JAROSZEWSKI;

dr hab. Monika KACZMAREK, prof. nadzw. IRZiBŻ PAN;

prof. dr hab. n. med. Karol KAMIŃSKI;

prof. dr hab. Stanisław KAMIŃSKI;

prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI;

prof. dr hab. n. med. Irina KOWALSKA;

prof. dr hab. Adam KRĘTOWSKI;

prof. dr hab. n. wet. Bogdan LEWCZUK;

prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ;

prof. dr hab. n. med. Marcin MONIUSZKO;

prof. dr hab. n. med. Jacek NIKLIŃSKI;

prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ;

prof. dr hab. Marek STRĄCZKOWSKI;

prof. dr hab. n. med. Sławomir WOŁCZYŃSKI;

dr hab. Barbara WRÓBLEWSKA, prof. nadzw. IRZiBŻ PAN.