Komisja Nauk Chemicznych i Fizycznych rozpoczęła działalność 15 listopada 2016 r.

 

Komisja liczy 20 naukowców reprezentujących Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnikę Białostocką.

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

prof. dr hab. Andrzej MAZIEWSKI – przewodniczący;

prof. dr hab. Danuta KRUK – zastępca przewodniczącego;

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYDLEWSKA – zastępca przewodniczącego;

prof. dr. hab. Małgorzata GRĄDZKA-DAHLKE – sekretarz;

prof. dr hab. Beata GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ – członek Prezydium;

prof. dr hab. Ryszard ŁAŹNY – członek Prezydium.

 

Członkami Komisji są:

prof. dr hab. Krzysztof BIELAWSKI;

dr Dorota CZAJKOWSKA-SZCZYKOWSKA;

prof. dr hab. Jan DĄBROWSKI;

prof. dr hab. inż. Jan DOROSZ;

prof. dr hab. Piotr JARANOWSKI;

dr hab. Sławomir KALINOWSKI, prof. UWM;

prof. dr hab. Anatol KOJŁO;

prof. dr hab. Włodzimierz LEWANDOWSKI;

prof. dr hab. Jacek W. MORZYCKI; 

prof. dr hab. Krzysztof SZYMAŃSKI;

prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK;

prof. dr hab. Krzysztof WINKLER;

dr hab. Jacek WIERZCHOWSKI, prof. UWM;

dr hab. Danuta ZIELIŃSKA.

 

 

Szczegóły na temat działalności Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych można znaleźć na stronie:

http://physics.uwb.edu.pl/wf/knchfoobpan/