8. sesja zwyczajna Zgromadzenia Członków Oddziału PAN

w Olsztynie i w Białymstoku

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się wyjazdowa sesja zwyczajna Zgromadzenia Członków Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

Zgromadzenie będzie miało miejsce na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

W programie sesji przewidziane są następujące punkty:

 

- udział w spotkaniu z dr. Andrzejem Kurkiewiczem, zastępcą Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dot. implementacji

Ustawy 2.0 w kontekście współpracy PAN z uniwersytetami w regionie;

 

- udział w wykładach w ramach posiedzenia Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych:

1) Możliwości badawcze Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, dr D. Chudoba, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań, Polska; Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, Rosja; Katedra Metod Badań Jądrowych, Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, Rosja

2) Zastosowanie nowoczesnej techniki w badaniach wędrówek ptaków, prof. dr hab. Jan Taylor, Uniwersytet w Białymstoku;

 

- częsć wyborcza mająca na celu wybór Prezydium Oddziału w kadencji 2019-2022;

- udział w spotkaniu z mgr inż. Joanną Kurzawą, Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, nt. funkcjonowania Parku oraz przyszłości ochrony Puszczy Knyszyńskiej w kontekście założeń długofalowej polityki ekologicznej zapisanej w projekcie Ministerstwa Środowiska.

 


W

Laureaci Nagrody Naukowej

II edycja

2018

 

 

Miło nam poinformować, że po uwzględnieniu rekomendacji Kapituły Nagrody

Prezydium Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku Uchwałą nr 1 z dnia 17 października 2018 r.

postanowiło przyznać w II edycji Nagrodę Naukową 3 osobom.

 

W kategorii Nauki humanistyczne i społeczne laureatem została:

prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk

(Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa)

za publikację Transplantacja narządów, tkanek i komórek. Wybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne.

 

W kategorii Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne laureatem została:

dr Joanna Stojak

(Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży)

za cykl trzech publikacji dotyczących filogeografii nornika zwyczajnego

i struktury genetycznej nornika zwyczajnego i burego w Europie.

 

W kategorii Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi laureatem została:

dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska

(Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny;

od sierpnia  2018 r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

za unikatowe, interdyscyplinarne badania z wykorzystaniem wielowarstwowych fulerenów.

 

Informujemy, że Prezydium postanowiło przyznać dodatkowo wyróżnienie, które otrzymała:

prof. zw. dr. hab. Ewa Małgorzata Dubas-Urwanowicz

(Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny)

za monografię Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? Dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wyróżnionej!

 

 

Dziękujemy wszystkim zgłaszającym wnioski oraz kandydatom.

Zachęcamy do aplikowania do Nagrody Naukowej Oddziału w kolejnych edycjach.

 


 

 

plakat zmniejszony


 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK

Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

 

ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTY

 

Oferujemy:

zatrudnienie w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę

zawartej na 3-miesięczny okres próbny,

a po jego upływie na czas określony, z możliwością przedłużenia.

 

Miejsce pracy:

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

 

 

Szczegóły dotyczące oferty pracy oraz zasad aplikowania można znaleźć

tutaj

 


 

DSCF8524 2

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 października 2018 roku

zmarł

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński

 

Od 2016 r. przewodniczący Komisji Nauk Humanistycznych

przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku

 

Prorektor ds. kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

Wybitny specjalista w dziedzinie nauk humanistycznych,

historyk, specjalizujący się w historii osadnictwa na ziemi mazurskiej

oraz historii plemion pruskich

 

Zasłużona postać dla nauki, szanowany nauczyciel akademicki

Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany i wyróżniany

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Prezydium i Członkowie

Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku