UWAGA!

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że trwa nabór wniosków do drugiej edycji

Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Termin składania dokumentacji upływa już 30 czerwca br.

Szczegóły dotyczące Nagrody, w tym  regulamin oraz wymagane formularze,

można znaleźć w zakładce "Nagroda Naukowa Oddziału".


 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 czerwca 2018 zmarł

 

Prof. dr hab., dr h.c. mult. ANTONI RUTKOWSKI

     

prof. Rutkowski

     

          

Wieloletni członek PAN – od 1971 członek korespondent, a od roku 1983 członek rzeczywisty.

Wybitny specjalista w dziedzinie technologii i chemii żywności, ze szczególnym zainteresowaniem jej białkowymi i tłuszczowymi składnikami oraz dodatkami do żywności w aspekcie zdrowia człowieka.

Wielce zasłużona postać dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Brał aktywny udział w zainicjowaniu jego powołania i w początkowym okresie działalności pełnił funkcję Przewodniczącego jego Rady Naukowej.

Od 2015 r. członek Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany i wyróżniany:

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1965), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem Kopernika PAN (1998), Medalem im. M. Oczapowskiego Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN (1992), Złotą Oznaką z Brylantem Naczelnej Organizacji Technicznej (2011).

Pogrzeb odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.

                                                                                                  

                                                                                              Cześć Jego Pamięci!

                                      

                                                                                               Prezydium i Członkowie Oddziału

 


Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z Oddziałem PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

 

KONWERSATORIUM SPEKTROMETRII ATOMOWEJ

Białystok, 24-26 września 2018 r.

 

Konferencja obejmuje XV Konwersatorium Absorpcji Atomowej, X Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, VII Konwersatorium Spektrometrii Mas oraz II Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej.

Właśnie rusza I tura rejestracji, która kończy się 29 czerwca i gwarantuje niższą opłatę za udział. II tura będzie miała miejsce w sierpniu.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.kosat.pl

 

0001 2 0002 2

 

 

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie we współpracy z Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku organizuje w dniach 7-8 czerwca br. cykliczną konferencję "Między Barokiem a Oświeceniem".

To spotkanie naukowe odbędzie się już po raz trzynasty. W związku z przypadająca w 2018 r. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości organizatorzy uznali, że należy zebrać wiele analizowanych dotychczas w historiografii wątków i zastanowić się nad problemem, jak doszło do utraty przez Polskę państwowości. Istotne również będzie dostrzeżenia, jak 25 lat spotkań naukowych poświęconych czasom Baroku i Oświecenia zmieniło sposób ich postrzegania. Stąd konferencja tematycznie zamyka się haśle Nasze zwycięstwa i nasze klęski.

Konferencja ma charakter ogólnopolski i interdyscyplinarny, organizowana jest od blisko ćwierćwiecza. Poświęcona będzie ona problematyce prawnej, społecznej, kulturalnej czy wojskowej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, przedstawiane wątki będą dotykać następujących zagadnień: Ustrój i prawo Rzeczypospolitej; Przemiany społeczne i problematyka wyznaniowa; Rzeczpospolita a otocznie międzynarodowe; Zagadnienia wojskowe.

 

plakatOBN1

 


 

 

 

ZAPROSZENIE

 

11828141 noblista