8. sesja zwyczajna Zgromadzenia Członków Oddziału PAN

w Olsztynie i w Białymstoku

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się wyjazdowa sesja zwyczajna Zgromadzenia Członków Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

Zgromadzenie będzie miało miejsce na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

W programie sesji przewidziane są następujące punkty:

 

- udział w spotkaniu z dr. Andrzejem Kurkiewiczem, zastępcą Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dot. implementacji

Ustawy 2.0 w kontekście współpracy PAN z uniwersytetami w regionie;

 

- udział w wykładach w ramach posiedzenia Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych:

1) Możliwości badawcze Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, dr D. Chudoba, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań, Polska; Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, Rosja; Katedra Metod Badań Jądrowych, Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, Rosja

2) Zastosowanie nowoczesnej techniki w badaniach wędrówek ptaków, prof. dr hab. Jan Taylor, Uniwersytet w Białymstoku;

 

- częsć wyborcza mająca na celu wybór Prezydium Oddziału w kadencji 2019-2022;

- udział w spotkaniu z mgr inż. Joanną Kurzawą, Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, nt. funkcjonowania Parku oraz przyszłości ochrony Puszczy Knyszyńskiej w kontekście założeń długofalowej polityki ekologicznej zapisanej w projekcie Ministerstwa Środowiska.

 


W