Laureaci Nagrody Naukowej

II edycja

2018

 

 

Miło nam poinformować, że po uwzględnieniu rekomendacji Kapituły Nagrody

Prezydium Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku Uchwałą nr 1 z dnia 17 października 2018 r.

postanowiło przyznać w II edycji Nagrodę Naukową 3 osobom.

 

W kategorii Nauki humanistyczne i społeczne laureatem została:

prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk

(Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa)

za publikację Transplantacja narządów, tkanek i komórek. Wybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne.

 

W kategorii Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne laureatem została:

dr Joanna Stojak

(Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży)

za cykl trzech publikacji dotyczących filogeografii nornika zwyczajnego

i struktury genetycznej nornika zwyczajnego i burego w Europie.

 

W kategorii Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi laureatem została:

dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska

(Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny;

od sierpnia  2018 r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

za unikatowe, interdyscyplinarne badania z wykorzystaniem wielowarstwowych fulerenów.

 

Informujemy, że Prezydium postanowiło przyznać dodatkowo wyróżnienie, które otrzymała:

prof. zw. dr. hab. Ewa Małgorzata Dubas-Urwanowicz

(Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny)

za monografię Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? Dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wyróżnionej!

 

 

Dziękujemy wszystkim zgłaszającym wnioski oraz kandydatom.

Zachęcamy do aplikowania do Nagrody Naukowej Oddziału w kolejnych edycjach.