Już w sobotę 23 czerwca br. olsztyńskie Stare Miasto 

stanie się wielkim laboratorium!

Zobaczymy tam kilkanaście stoisk,

a przy nich naukowców z różnych instytutów badawczych

Polskiej Akademii Nauk z całej Polski.

 

Tego dnia bowiem odbędzie się

Rodzinny Piknik Naukowy "NAUKA też SZTUKA!"

 

NAUKATESZTUKA plakat zmniejszony

 

Podczas Pikniku Naukowego uczestnicy będą mogli zbadać promieniowanie kosmiczne, stworzyć molekularne perły, zaprzyjaźnić się z groźnymi bakteriami  czy zbudować neurony. Można będze obserwować pod lupą budowę sztuczego serca lub poznać sekrety wykopalisk archeologicznych.

Pole do ekperymentowania będzie bardzo szerokie, bowiem Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku oraz Instytut Rozrodu Zwierząti Badań Żywności PAN w Olsztynie przygotowali mnóstwo naukowych atrakcji - pokazów, doświadczeń, warsztatów.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy w godzniach od 12.00 do 16.00!


 

 

Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej

 

Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku organizuje w dniach 17-20 czerwca br. cykliczną konferencję poświeconą

wykorzystaniu spektroskopii mössbauerowskiej. Spotkanie naukowców odbędzie się w Goniądzu.

 ossm 2018 poster 2

 

Seminarium ma bogatą tradycję, zostało zapoczątkowane przez profesora Mieczysława Budzyńskiego z UMCS w Lublinie w roku 1996. Seminarium organizowane jest co dwa lata przez inny ośrodek zajmujący się spektroskopią mössbauerowską. Do tej pory OSSM organizowane było kolejno przez ośrodki znajdujące się w Lublinie (1996), Wrocławiu (Sobótka Górka, 1998), Radomiu ( Zbożenna, 2000), Białymstoku (Goniądz, 2002), Katowicach (Wisła, 2004) Częstochowie (Koszęcin, 2006), Krakowie (Koninki, 2008), Warszawie (2010), Lublinie (Kazimierz Dolny, 2012), Wrocławiu (Pawłowice, 2014) i Radomiu (Turno, 2016).

Materiały konferencyjne wydawane są tradycyjnie w regularnym, recenzowanym czasopiśmie anglojęzycznym o zasięgu międzynarodowym. W roku 2018 materiały zostaną wydane w Acta Physica Polonica.

 

Celem tegorocznej konferencji jest integracja, wymiana doświadczeń i prezentacja tematyki, którą zajmują się polskie ośrodki rozwijające spektroskopię mössbauerowską. Konferencja będzie miejscem krytycznej dyskusji, nawiązywania współpracy oraz dzielenia się informacjami merytorycznymi. Podczas konferencji odbędzie się inauguracja działalności utworzonego i zarejestrowanego w tym roku Polskiego Towarzystwa Spektroskopii Mössbauerowskiej.

Tematyka konferencji obejmie dziedziny, w których prowadzi się współcześnie aktywne badania naukowe, w tym nanomateriały, materiały funkcjonalne, nadprzewodniki, ich zastosowania w ochronie środowiska, w medycynie, w geologii; rozwój techniki eksperymentalnej i teorii w spektroskopii mössbauerowskiej.

 


Posiedzenie Prezydium

i 7. sesja zwyczajna Zgromadzenia Członków Oddziału PAN

w Olsztynie i w Białymstoku

 

W dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 11.30 planowane jest posiedzenie Prezydium Oddziału, zaś o godz. 12.30 odbędzie się kolejna sesja zwyczajna Zgromadzenia Członków Oddziału PAN.

 

Oba spotkania będą miały miejsce w siedzibie Oddziału PAN przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie (I piętro): posiedzenie Prezydium w sali nr 118, sesja Zgromadzenia Ogólnego w sali nr 114.

 

Ramowy program sesji:

1. Omówienie harmonogramu działań planowanych na 2018 r. oraz sprawozdanie z bieżącej działalności Oddziału (Prezes Oddziału, prof. M. Piskuła).

2. Omówienie harmonogramu wyborów w Polskiej Akademii Nauki oraz zaplanowanie przebiegu wyboru Prezesa oraz Prezydium Oddziału w listopadzie 2018 r. (Prezes Oddziału, prof. M. Piskuła).

3. Inicjatywy w sprawach rozwoju nauki na terenie działalności Oddziału.

4. Sprawy różne.

 


UWAGA!

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że trwa nabór wniosków do drugiej edycji

Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Termin składania dokumentacji upływa już 30 czerwca br.

Szczegóły dotyczące Nagrody, w tym  regulamin oraz wymagane formularze,

można znaleźć w zakładce "Nagroda Naukowa Oddziału".


 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 czerwca 2018 zmarł

 

Prof. dr hab., dr h.c. mult. ANTONI RUTKOWSKI

     

prof. Rutkowski

     

          

Wieloletni członek PAN – od 1971 członek korespondent, a od roku 1983 członek rzeczywisty.

Wybitny specjalista w dziedzinie technologii i chemii żywności, ze szczególnym zainteresowaniem jej białkowymi i tłuszczowymi składnikami oraz dodatkami do żywności w aspekcie zdrowia człowieka.

Wielce zasłużona postać dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Brał aktywny udział w zainicjowaniu jego powołania i w początkowym okresie działalności pełnił funkcję Przewodniczącego jego Rady Naukowej.

Od 2015 r. członek Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany i wyróżniany:

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1965), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem Kopernika PAN (1998), Medalem im. M. Oczapowskiego Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN (1992), Złotą Oznaką z Brylantem Naczelnej Organizacji Technicznej (2011).

Pogrzeb odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.

                                                                                                  

                                                                                              Cześć Jego Pamięci!

                                      

                                                                                               Prezydium i Członkowie Oddziału