Prof. Krzysztof Szatrawski wyróżniony przez rosyjskich literatów 

 

k. szatrawski fot.janusz pajak 500

fot. J. Pająk

Dr hab. Krzysztof D. Szatrawski, prof. UWM, który współpracuje z redakcją Biuletynu Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku „PANorama”, został wyróżniony Medalem Jewgienija Zamiatina, odznaczeniem przyznawanym przez Oddział Związku Pisarzy Rosji w Lipiecku. Kapituła doceniła sukcesy literackie i kulturalne Profesora oraz pracę nad przekładami współczesnej literatury rosyjskiej, a także zaangażowanie we współpracę z rosyjskim środowiskiem literackim. Jak do tej pory, prof. Krzysztof Szatrawski jest jedynym polskim laureatem tego odznaczenia.

Prof. Krzysztof Szatrawski jest kulturoznawcą, kierownikiem Katedry Nauk i Wiedzy o Kulturze na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Poeta, pisarz, teoretyk kultury i tłumacz. Działalność naukowa Profesora obejmuje szerokie spektrum zagadnień humanistycznych i społecznych, prowadzi interdyscyplinarne badania kulturoznawcze, literaturoznawcze i muzykologiczne, w perspektywie teoretycznej i historycznej. Poza tym jest aktywnym edukatorem i animatorem kultury, przez wiele lat zajmował się krytyką muzyczną i publicystyką kulturalną.

Więcej:

http://www.uwm.edu.pl/ws/article/preview/573/2ad56c757dde3db192b8c4dec6fc8649.preview

http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/wiad-uniwer/2018/wu-2018-08_09.pdf (str.28)


Wręczenie Nagrody Naukowej Oddziału

edycja 2018

 

Informujemy, że 29 listopada 2018r. o godz. 11.30 w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej Oddziału.

 

Program uroczystości:

  1. Inauguracja uroczystości (prof. Mariusz Piskuła, prezes Oddziału)
  2. Wręczenie Nagrody Naukowej Oddziału w kategoriach

- Nauki humanistyczne i społeczne,

- Nauki biologiczne,rolnicze i medyczne,

- Nauki ścisłe, techniczne i o Ziemi.

  1. Wręczenie wyróżnienia.
  2. Przemówienia gości.
  3. Wystąpienia laureatów.

Zachęcamy do udziału.

 


Łódzka Nagroda im. T. Kotarbinskiego dla Prof. Andrzeja Friszke

 

A. Friszke fot. Krzysztof Friszke

fot. Krzysztof Friszke

 

Z przyjemnością informujemy, że Prof. Andrzej Friszke, członek Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku, został laureatem Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego ufundowanej przez Uniwersytet Łódzki.

 

Nagroda przyznawana jest za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Na tegoroczny konkurs wpłynęło ponad 70 prac naukowych z dziedziny humanistyki opublikowanych w 2017 r. Do nagrody nominowano pięć z nich. Najlepszą okazała się książka autorstwa Prof. Friszke "Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ Solidarność i KSS KOR 1981-1984". Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w niedzielę 25 listopada br. w Filharmonii Łódzkiej.

 

Prof. Friszke pochodzi z Olsztyna, ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej.

 

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

 

Wiecej szczegółów do informacji:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31858%2Clodz-prof-andrzej-friszke-laureatem-nagrody-im-tadeusza-kotarbinskiego.html

 


Nowy skład Prezydium Oddziału

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 listopada 2018 r. podczas 8. sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie zostały wybrane władze Oddziału.

Skład Prezydium w kadencji 2019-2022 stanowią:

  1. Prezes Oddziału: Prof. Mariusz Piskuła
  2. Wiceprezesi Oddziału:  Prof. Ryszard Górecki, Prof. Marek Konarzewski
  3. Członkowie Prezydium Oddziału: Prof. Włodzimierz Bednarski, Prof. Jan Kotwica

8. sesja zwyczajna Zgromadzenia Członków Oddziału PAN

w Olsztynie i w Białymstoku

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się wyjazdowa sesja zwyczajna Zgromadzenia Członków Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

Zgromadzenie będzie miało miejsce na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

W programie sesji przewidziane są następujące punkty:

 

- udział w spotkaniu z dr. Andrzejem Kurkiewiczem, zastępcą Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dot. implementacji

Ustawy 2.0 w kontekście współpracy PAN z uniwersytetami w regionie;

 

- udział w wykładach w ramach posiedzenia Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych:

1) Możliwości badawcze Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, dr D. Chudoba, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań, Polska; Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, Rosja; Katedra Metod Badań Jądrowych, Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, Rosja

2) Zastosowanie nowoczesnej techniki w badaniach wędrówek ptaków, prof. dr hab. Jan Taylor, Uniwersytet w Białymstoku;

 

- częsć wyborcza mająca na celu wybór Prezydium Oddziału w kadencji 2019-2022;

- udział w spotkaniu z mgr inż. Joanną Kurzawą, Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, nt. funkcjonowania Parku oraz przyszłości ochrony Puszczy Knyszyńskiej w kontekście założeń długofalowej polityki ekologicznej zapisanej w projekcie Ministerstwa Środowiska.

 


W